Wspierający

(Dziękuję!)

  • Jędrzej Śmietański
  • Aleksandra Sontowska
  • Jakub Kucharzewski
  • Mateusz Bartosik
  • Erpegowe Piekiełko
  • Sebastian Żarnowski
  • Michał Laskowski
  • Marcin Zaród